Van Krugten Tilburg B.V. - Voor particulieren

Voor particulieren


Bij behandeling houden wij rekening met uw belangen zoals deze zijn opgenomen in diverse wetten.
- Algemene wet inzake rijksbelastingen
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet inkomstenbelasting 2001
- Burgerlijk wetboek
 
Aanlevering kan digitaal, maar desgewenst kunnen uw bescheiden ook op andere wijze worden aangeleverd.


Enkele belangrijke zaken:
- Wij werken niet aan huis en hebben daar een goede reden voor
- Wij kennen alle toepasbare faciliteiten
- Wij behartigen uw belangen!

Het hele jaar door hebben wij tips of andere relevante informatie.
Lang niet altijd vindt u de informatie die u zoekt op een site. Wij advisiseren u in zo'n geval de casus aan ons te mailen.

IB aangiften.

Voor professionele verzorging van een IB aangifte maken wij gebruik van de online omgeving Nextens.

Ter bevordering van de kwaliteit vragen wij in alle gevallen een volmacht voor VIA. Graag regelen wij dat voor u.


Voor de prijs hoeft u het niet te laten!

Foto's / rb 4 zzp bv  Foto's / rb auto  Foto's / RB partner in de zaak