Van Krugten Tilburg B.V. - Ondernemers en fiscaliteit (MKB)

Ondernemers en fiscaliteit (MKB)

Ondernemer en fiscaliteit (MKB)

Iedere ondernemer heeft fiscale verplichtingen. Een eenvoudige eenmanszaak heeft (in de meeste gevallen) al te maken met inkomsten- en omzetbelasting (btw).

De praktijk leert dat een ondernemer goed is in zijn vak en dat hoort ook zo. Wij zijn dat ook maar dan op de eerste plaats om de ondernemer met raad en daad terzijde te staan.
Veel bepalingen waar u als ondernemer mee te maken hebt zijn opgenomen in:
- Algemene wet inzake rijksbelastingen 1959
- Algemene wet bestuursrecht 1992
- Invorderingswet 1990
- Wet Inkomstenbelasting 2001
- Wet op de Omzetbelasting 1968
- Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bent u eigenaar van een BV? Dan bent u verplicht (ook) aangifte vennootschapsbelasting te doen
Bij veel bepalingen heeft u als ondernemer belang. Wij houden dat voor u in de gaten en zo nodig attenderen wij u hierop.

Wij behartigen uw belangen in de fiscale wereld, maar ook in de civiele.

Een mooi voorbeeld is de zzp-er. Eigenlijk bestaat die helemaal niet.
Als u als ondernemer aan de criteria voldoet, en die staan niet in de wet, dan bent u ondernemer en heeft u in beginsel recht op faciliteiten.
Zit u tussen ondernemer en particulier in dan biedt mogelijk een Flex-BV uitkomst.

Contactgegevens

Tel: +31-(0)13 5470 408
Email: business@van-krugten.com

Foto's / RB   Foto's / rb 4 zzp bv Foto's / RB partner in de zaak Foto's / rb auto